• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Egensøknad - Helse- og omsorgstjenester

Om søknadsprosessen

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Du må selv søke om tjenester. Dersom du ikke selv er i stand til å søke kan din nærmeste pårørende, verge eller fullmektig søke for deg. Du må legge ved fullmakt hvis det er noen andre som søker for deg.

I søknaden er det viktig at du oppgir hvem som er din nærmeste pårørende. Dette kan være en fra din nærmeste familie, en venn eller en annen du kjenner godt og som du stoler på vil kunne representere deg og dine interesser dersom du en dag kommer i en situasjon der du ikke er i stand til dette selv.

Dersom du trenger hjelp til å søke om tjenester eller er usikker på hvilke tjeneste som kan være aktuell for deg så kan du kontakte forvaltningsenheten i helse og omsorg og be om å få hjelp fra en saksbehandler til dette.

Betaling
En del tjenester er betalingspliktige, og betaling vil bli krevd etter gjeldende forskrifter, utarbeidet av Sosial- og helsedepartementet og bystyret.

Søknadsfrist
Det er ingen søknadsfrist. Du kan søke om tjenester hele året.

Saksbehandling
Søknaden saksbehandles etter hjemmebesøk, samarbeidsmøter, samtale med deg og/eller andre som du har samtykket til at vi kan hente informasjon fra. Du kan ha med en støtteperson under samtalen dersom du ønsker det.

Du vil få et skriftlig vedtak som beskriver hva du får hjelp til, samt formålet og omfanget av hjelpen. En ansatt fra enheten vil deretter ta kontakt med deg for å avtale oppstart på tjenesten.

Saksbehandlingstid
Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jfr. forvaltningsloven § 11 a. Saksbehandlingstiden vil variere etter hvor akutt situasjonen din er og i noen tilfeller vil det være nødvendig å igangsette hjelpen din før det skriftlige vedtaket er fattet. Da vil du få vedtaket ditt i etterkant.

Klage
Du, din nærmeste pårørende, verge eller fullmektig kan klage på vedtaket innen 4 uker fra du har motatt det. Klagen kan fremmes muntlig eller skriftlig. Dersom du trenger det vil du få hjelp til å fremsette klagen.

Klagen fremsettes eller sendes til din saksbehandler som da skal behandle saken på nytt. Dersom vedtaket opprettholdes, oversendes klagen til Fylkesmannen i Vest Agder. Vedtak fattet av Fylkesmannen kan ikke overprøves.

Kontakt

For spørsmål ring tlf.: 383 28 383 eller på e-post: forvaltningsenheten.ho@flekkefjord.kommune.no

Informasjon om tjenestene
For å lese om de ulike tjenestene se her.

Søknaden sendes til:

Forvaltningsenheten i Helse og omsorg
Fjellgaten 8
4400 Flekkefjord

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader